Kijk direct hoeveel je oude toestel nog waard is...

Selecteer jouw type toestel!

Gratis verzending en
de beste prijs.

Of voer direct het type in

Disclaimer

De website www.switchyourmobile.nl is een initiatief van, L8P nv, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. De handelsnaam Switch Your Mobile is tevens onder L8P nv geregistreerd bij de KvK.

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken en gebruiken van de website van L8P nv, evenals alle informatie, offertes, contracten, documenten en diensten die u op of via deze website verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie).

L8P nv neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, echter kan L8P nv niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kunt u verder geen rechten aan ontlenen. L8P nv is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van L8P nv. Bovendien is L8P nv niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's gebruikt voor Elektronische communicatie en transmissie van virussen.

Links naar en van andere websites
Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. L8P nv is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van L8P nv.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berust bij L8P nv of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan L8P nv. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van L8P nv.

Toepasselijk recht
Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. L8P nv behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.