Kijk direct hoeveel je oude toestel nog waard is...

Selecteer jouw type toestel!

Gratis verzending en
de beste prijs.

Of voer direct het type in

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door de Switch your Mobile met zorg samengesteld. De juistheid en volledigheid daarvan kan echter niet worden gegarandeerd. Switch your Mobile verstrekt door middel van deze website alleen informatie over de diensten die door de Switch your Mobile worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Switch your Mobile aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Switch your Mobile aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de Switch your Mobile opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Switch your Mobile alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Switch your Mobile niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar websites die niet door Switch your Mobile worden onderhouden zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de Switch your Mobile uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de Switch your Mobile worden onderhouden wordt afgewezen.